ועדה רפואית כגורם מחייב


ועדה רפואית כגורם מחייב

ועדה רפואית היא גורם מרכזי מאוד באופן בו אזרח, המבוטח במוסד ביטוח לאומי, יכול לממש את הזכויות הרפואיות שלו. למעשה, ועדה רפואית היא האינדיקאטור החשוב ביותר על פי פועל ביטוח לאומי, והוא זה אשר יכול להכריע בשאלה אילו סכומי כסף תקבלו עקב פגיעות שונות. מימוש זכויות רפואיות אינו אפשרי ללא ועדות רפואיות, ולכן ביטוח לאומי מתנה את אותן זכויות בתוצאות של הועדה. אם מעולם לא עמדתם מול ועדה רפואית, כדאי שתצברו את כל הידע והטיפים האפשריים לפני מועד הועדה על מנת לנצל את זכויותיכם כראוי.

ממה וממי מורכבת ועדה רפואית של ביטוח לאומי?

ועדה רפואית תמיד תהיה מורכבת מרופא המתמחה בתחום הרלוונטי אל הפגיעה או הנכות שלכם, וממזכיר ישיבה, אשר מנהל את הועדה מן האספקט הבירוקראטי, ובנוסף תפקידו לשמור על זכויות המבוטח ולרשום את דוח הועדה הסופי.

מספר ליקויים יחייבו מספר ועדות

יש לזכור, כי במידה והמבוטח מתלונן על מספר ליקויים או שמתגלה צורך בבדיקה נוספת, ישנה אפשרות כי הוא יעמוד בפני ועדות רפואיות שונות, וייבדק על ידי מספר מומחים רפואיים. במקרים כאלו, הרופאים המומחים הם לא אלו אשר קובעים את אחוזי הנכות, אלא רופא המוסמך אליו מועברות התוצאות מכל המחלות שנבדקו. כל ועדה רפואית פועלת על פי ספר מבחנים שמופיע בתקנות הביטוח הלאומי, ועל פיו למעשה מתרגמים הרופאים את הלקויות לאחוזי נכות המקנים מימוש זכויות רפואיות ברמה כזו או אחרת.

כיצד מתנהלת ועדה רפואית?

ההתנהלות של ועדות רפואיות של ביטוח לאומי פשוטה מאוד. לפני הכניסה אל ועדה רפואית מעיין הרופא המומחה בתיק המבוטח ובמסמכים הרפואיים המופיעים לפניו. לאחר מכן מזמן המזכיר את המבוטח להיכנס, ומבקש ממנו להציג תעודה מזהה עם תמונה. על המזכיר ועל הרופא להציג את עצמם ואת תחום מומחיותם ועליהם לענוד תגי זיהוי, ובמידה והמבוטח מכיר את הרופא באופן אישי עליו להודיע על כך ולפסול את הרופא.

כיצד מגדירים את הבעיות הרפואיות?

בשלבים שלאחר מכן, על העומד מול ועדה רפואית של ביטוח לאומי להגדיר את הבעיות הרפואיות מהן הוא סובל. מימוש זכויות רפואיות מלא אפשרי רק במקרה והבעיות אכן עומדות בתקנות ובספר המבחנים של ביטוח לאומי, ולכן יש לפרט את כל התלונות היטב. ניתן להיעזר במסמך המוכן מראש, ולהגישו לרופא או למזכיר, על מנת שיצורף לתיק ולדוח הועדה. המבוטח גם רשאי להביא אל ועדה רפואית מלווה, שיכול להיות עורך דין, קרוב משפחה, חבר או כל אדם אחר. במידה והמבוטח מתקשה לפרט את התלונות, אותו מלווה יכול לעשות זאת במקומו. בכל מקרה, מומלץ להיערך לקראת ועדה רפואית זמן רב לפני קיומה, על מנת להבטיח טיפול מהיר, הולם ומלא לטובת מימוש זכויות רפואיות בעתיד.


פגישה ראשונית חינם
לשיחה מיידית עם נציג החברה
הזן את מספר הטלפון שלך

לחץ לקבלת השיחה