המרכז למימוש זכויות רפואיות | לבנת פורן


המרכז למימוש זכויות רפואיות

מימוש זכויות רפואיות בישראל הנו הזכות של כל אזרח לקבל מהמדינה את הזכות לסיוע כספי וסיעודי במידה ויפצע או יאבד את היכולת לפרנס את עצמו. אלו אשר נולדו עם מום מולד או נכות מולדת ואינם יכולים להתפרנס בזכות עצמם לרוב יקבלו את הסיוע הנדרש להם בעקבות הגשת תביעה על ידי משפחתם לקבלת סיוע כספי וסיעודי מהביטוח לאומי.

הביטוח לאומי כמוסד ממשלתי וכזרועה המבצעת של ממשלת ישראל עוזר ותומך במאות אלפים של נזקקים ושל נפגעים אשר צריכים את הסיוע הכספי ואת הסיוע הסיעודי על מנת לקיים אורך חיים תקין ורגיל.

ראשית ההכרה אל מול הביטוח לאומי הנה באמצעות הגשת תביעה אשר מצריכה למלא טופס הגשת תביעה וצירוף מסמכים רפואיים וחוות דעת רפואיות רלוונטיות. הגשת התביעה הנו תהליך בירוקראטי פרוצדוראלי אשר מצריך את מגיש התביעה לוודא כי הנו מצרף את כל המסמכים הדרושים כמו גם עמידה אל מול וועדה רפואית אשר הוסמכה על ידי הביטוח לאומי לקביעת אופי הפציעה ואופן הטיפול.

המרכז למימוש זכויות רפואיות בראשות לבנת פורן הנו עסק פרטי אשר מתמחה בהגשת תביעות אל מול הביטוח לאומי. המרכז למימוש זכויות רפואיות מורכב מרופאים מומחים אשר מתמחים בהגשת התביעה ואשר יכולים לסייע במילוי הטפסים כמו גם הגשת חוות הדעת הרפואיות. המרכז למימוש זכויות רפואיות הוקם עקב הצורך הרב של רבים אשר הגישו תביעה ולא זכו בקצבה הראויה להם ולפציעתם.

הביטוח לאומי אשר מטפל באלפי פניות נאלץ להתמודד אל מול תובעים אשר לא אחת יוצאים בידיים ריקות וזאת לרוב בשל חוסר יכולתם של מגישי התביעה לגרום למוסד לביטוח לאומי להכיר בבעיות הרפואיות מהם הם סובלים ולקבל את הסיוע הנדרש להם. המרכז למימוש זכויות רפואיות בראשות לבנת פורן מכין את מגישי התביעה לעמוד אל מול וועדה רפואית ומקנה ללקוחותיו את הכלים הדרושים לקבלת ההכרה אל מול הביטוח לאומי, ובשל כך מזכה את לקוחותיו במרב ההכרה והתגמול המגיע להם על פי חוק.


מימוש זכויות רפואיות קצבת נכות
מימוש זכויות רפואיות נפגעי עבודה
מימוש זכויות רפואיות פטור ממס הכנסה
צוות המרכז למימוש זכויות רפואיות

אנשי המרכז למימוש זכויות רפואיות נבחרים בזכות הידע המקצועי, הניסיון בטיפול בנושאי מימוש זכויות רפואיות ובעיקר בזכות היותם אוהבי אדם.
כל הצוות המקצועי, הרופאים, מנהלי הלקוחות, המומחים לביטוח, יועצי המס יעשו הכל כדי לעזור לך לממש את זכויותיך.
צוות המרכז למימוש זכויות רפואיות

פגישה ראשונית חינם
לשיחה מיידית עם נציג החברה
הזן את מספר הטלפון שלך

לחץ לקבלת השיחה